Veilig Jeugdwerk

Veilig Jeugdwerk

De CGJO en het Meldpunt Misbruik hebben de afgelopen jaren, samen met andere kerkelijke jeugdwerkorganisaties, gewerkt aan een werkmap om de preventie van seksueel misbruik binnen de kerken bespreekbaar te maken. Het doel van de map is om kinderen binnen kerken een veilige leef en leeromgeving te bieden, daarvoor biedt de map een uitgebreid stappenplan om binnen de gemeente stap voor stap te bouwen aan veilig jeugdwerk.
De werkmap biedt informatie en concrete stappen waarmee kerkenraden, samen met de gemeente, aan de slag kunnen om (seksuele) veiligheid te bespreken en om beleid te maken op dit terrein.
Door de hele map aan te schaffen kunt u meteen aan de slag gaan. De map bevat alle bijlages, inclusief de brochure in een keurige ringband. Zo kunt u gesprekshandleidingen en vragenlijsten eenvoudig kopieren voor het bespreken in groepen.
Ook een training over veilig jeugdwerk behoort tot de mogelijkheden. Neem gerust contact op!
 
De map zelf is te verkrijgen in de webshop van de CGJO.