Skip to main content

Jongeren en Pasen


Gepubliceerd op: 15 februari 2023

Met Pasen wordt gevierd dat Jezus opstond uit de dood. In de 40 dagen ervoor leef je toe naar Pasen. Dit jaar begint de veertigdagentijd op woensdag 22 februari en loopt door tot en met 6 april (stille zaterdag) Vaak wordt er in deze periode gevast. Leeft dit (nog) onder jongeren?

We kennen allemaal ‘de dagen zonder vlees’ maar is dat hetzelfde als vasten? Nee, vasten betekent iets bewust opgeven voor God, dat hoeft niet alleen voedsel te zijn. Dit kan van alles zijn. Je kiest iets waarvan je merkt dat het teveel plaats inneemt in de leven. Er zijn jongeren die tijd nemen om uit te vinden wat echt belangrijk is in je leven en of je door te vasten God beter kunt verstaan. Je hoort vaak dat jongeren ervoor kiezen om even ‘vermist te zijn’ op bijvoorbeeld Instagram of FB. Maar de keuze is ruimer.

Een jongere bedacht om tijdens de 40 dagentijd geen make-up te dragen.. om puur haarzelf te zijn. Zij zei later: ‘Het bleek een mooi opstapje voor een gesprek over mijn geloof met vrienden. Er was geen specifieke gebeurtenis waarin ik Gods hulp terugzag, maar ik voelde me steeds door God gezien. In de steun van de mensen om mij heen zag ik Gods hulp ook terug.’

Een andere jongere had haar telefoon in de kluis bij een vriendin gelegd. “Wat ik echt heel leuk vond aan het vasten van mijn telefoon, is dat je veel meer ziet van de wereld. Waar je ook komt, iedereen is alleen bezig met zijn telefoon. Kijk naar een busstation, ik stond hier iedere dag te kijken naar hoe mensen in hun telefoon gedoken zaten. Dit terwijl er allemaal dieren liepen en er leuke dingen om je heen gebeuren. Ik heb er zeker geen spijt van!”