Skip to main content

Herdenkingsjaar slavernijverleden


Gepubliceerd op: 05 juli 2023


Komende zaterdag is het 1 juli. Voor mij is dit een feestelijke datum, omdat mijn man jarig is. Vanaf de tijd dat wij in Suriname woonden begin jaren ’90 kreeg deze dag een totaal andere betekenis. Samen met buren en vrienden vierden we Keti Koti, het feest ter ere van de afschaffing van de slavernij. Tot die tijd kende ik de rouwe geschiedenis van tot slaaf gemaakte mensen niet. Het was alleen als feit uit een geschiedenisboek tot mij gekomen. Maar door het leven in Suriname kwamen de verhalen en de doorwerking van die afschuwelijke geschiedenis tot leven.

Nu, in 2023 is er steeds meer aandacht voor dat verleden. Het herdenkingsjaar zal daaraan bijdragen. Welke rol kan de kerk daarin vervullen? Het is goed als we onszelf een spiegel voorhouden. Wat weten we, wat zeggen we, wat denken we over onszelf (meestal witte kerkganger) met betrekking tot deze geschiedenis? En is het alleen geschiedenis of is onrecht actueel in een andere vorm? Misschien ben jij degene die het onderwerp kan agenderen bij jouw jongeren, kring of bij jouw kerkenraad. Hoe help je jongeren om bewust bezig te zijn met een wereld waarin keuzes die zij maken van invloed zijn op mensen en hun omstandigheden elders in de wereld? En als je dat belangrijk vindt hoe kun je in je jeugdwerk daar mee bezig zijn? 

In deze nieuwsbrief kun je inspiratie opdoen om in je kerk aandacht te besteden aan dit maatschappelijk onderwerp. Een herdenkingsjaar lang…..

BelievId programma

https://believid.nl/download/re-member-2/

https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/intercultureel-boekje-over-de-bijbel-en-slavernij/

https://cgk.nl/kerken-en-kolonien-raakt-dat-ook-ons/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie-en-racisme/slavernijverleden/herdenkingsjaar-slavernijverleden