Skip to main content
CGJO cursus "Op handen"

Op handen

Op handen is een cursus die iedereen kan organiseren om jonge ouders toe te rusten in de (geloofs)opvoeding. Het materiaal bestaat uit een handleiding en werkboek, daarnaast is er een training beschikbaar voor de cursusleiders.

De cursus kan fungeren als voorbereiding of vervolg op de doop maar kan ook los daarvan gegeven worden.

Doelen:

 • Ouders krijgen toerusting en handvatten voor de (geloofs)opvoeding
 • Ouders ontdekken de waarde van gemeenschap en de betekenis van het verbond
 • Ouders ervaren de inspiratie en steun van andere ouders

Inhoud:

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met de volgende onderwerpen:

 1. De geboorte van een ouder
  • Kennismaking met elkaar
  • Visie op opvoeden: Hechting als basis voor leren geloven
 2. Leren geloven
  • Visie op opvoeden: De rol van gemeenschap, kennis, rituelen, ervaring en praktijk
  • Opvoedpraktijk: Bidden en bijbellezen, hoe dan?
 3. Het perfecte plaatje
  • Visie op opvoeden: Moet je gelukkig zijn? Moet je succesvol zijn? Moet je vrij zijn?
  • Opvoedpraktijk: In gesprek over geloven, hoe dan?
 4. Je geloof voorleven
  • Visie op opvoeden: Voorleven kun je doen door: God lief te hebben, God een plek te geven in het dagelijkse leven, te getuigen van God.
  • Opvoedpraktijk: vaste rituelen, vieren van christelijke feesten, gedenken van mijlpalen
 5. Samen opvoeden
  • Visie op opvoeden: God denkt in gemeenschappen en God geeft symbolen
  • Opvoedpraktijk: Hoe kun je als gemeente elkaar helpen bij de opvoeding.

Elke bijeenkomst heeft deze onderdelen:

 • DELEN van ervaringen en verwachtingen met de andere ouders. Dit gebeurt in vaste, kleine gespreksgroepjes aan het begin van elke bijeenkomst.
 • VISIE OP OPVOEDEN - een van de cursusleiders geeft (m.b.v. de handleiding en PPT) uitleg over bijbelse en opvoedkundige principes.
 • OPVOEDPRAKTIJK - een van de cursusleiders geeft (m.b.v. de handleiding en PPT) uitleg over praktische opvoedzaken.
 • DELEN - Ouders verwerken de uitleg in de gespreksgroepjes. Hiervoor worden in de handleiding werkvormen en gespreksvragen aangereikt.
 • Daarnaast bevat het werkboekje nog het onderdeel MEENEMEN: Adviezen, mediatips, literatuurtips en opdrachten voor thuis.

Materiaal bij de cursus:

Werkboekjes voor de deelnemers
Handleidingen voor de cursusleider met bijbehorende PPT’s
Training voor de cursusleiders

Ontwikkeling: CGJO
Auteur: Ingrid Plantinga
Tekstbijdragen en meedenken: Marion Weerman, orthopedagoog
Meelezers: José Burger, ds. Bram Hofland, Greetje van der Horst, ds. Wouter Moolhuizen, Mirjam Velema